Moje témy

Znovuvybudovanie mestského úradu

Za súčasného vedenia mesta je veľká fluktuácia zamestnancov, o čom svedčí aj 76 odídených resp. odchádzajúcich zamestnancov mestského úradu. Medzi nimi boli skúsení pracovníci a odborníci, ktorí dodnes neboli plnohodnotne nahradení. Úrad tak zostal paralyzovaný, hlavne kvôli prístupu vedenia mesta, čo ste možno mnohí zažili aj na vlastnej koži.

Atmosféra strachu, nejasne stanovené úlohy, absentujúca existencia dlhodobých plánov zväzuje zamestnancom ruky a berie chuť do práce.  Na bežné stavebné povolenie čakajú občania niekedy aj viac ako tri roky.

Úlohou mesta je postarať sa o svojich obyvateľov a ich potreby. Mesto je tu pre nich a nie naopak.

Podielové dane sú určené predovšetkým na napĺňanie vyššie uvedených požiadaviek obyvateľov.

Je nemysliteľné, aby mesto Pezinok získalo v roku 2021 z grantov a iných externých zdrojov len sumu 19.800,- €, pričom okolité mestá, či dedinky získavali milióny!!!

Nepripravená a narýchlo spustená transformácia Mestského podniku služieb je pre občanov značne bolestivá. Rozbité cesty a chodníky, nepokosené cintoríny a mestské plochy, nezvládnuté nakladania s odpadmi a drahý zberný dvor sú problémy, s ktorými sa nové vedenie mesta i poslanecký zbor budú musieť vysporiadať  čo najskôr  tak,  aby mesto Pezinok opäť získalo dôveru svojich obyvateľov. 

Ostatné témy