Moje témy

Zlepšenie dopravnej situácie v Pezinku a intenzívna podpora BSK pri výstavbe južného cestného obchvatu Malokarpatská

Jednou z mojich najväčších výziev v nasledujúcom volebnom období bude riešenie neúnosnej dopravnej situácie v našom meste. Cez Pezinok denne prejde 23 až 27 tisíc vozidiel. Pre porovnanie je to také množstvo automobilov, ktoré denne prechádza po diaľnici D1 medzi mestami Žilina a Prešov.

Jedinou možnosťou ako uvedený problém vyriešiť, bude zo strany nového vedenia mesta všemožne podporovať BSK pri výstavbe južného cestného obchvatu Malokarpatská a aktívne vstúpiť do užšej spolupráce s BSK.

 

V súčasnosti prebieha prvá etapa výstavby obchvatu – prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Druhá etapa spojí Groby s mestskou časťou Pezinka – Grinavou. Tretia etapa bude pokračovať budovaním obchvatu Pezinka až po Dubovú. Hodnota investície predstavuje 90 – 100 miliónov EUR a je veľká škoda, že BSK nenašlo podporu u súčasného vedenia mesta Pezinok pri budovaní cestného obchvatu Malokarpatska.

Som presvedčený, že v prípade podpory zo strany nového vedenia mesta sa tento projekt podarí dokončiť v stanovenom termíne do roku 2030.

Kým sa však vybuduje dopravná stavba takéhoto rozsahu, bude nutné vykonať mnoho krokov. Dôležitými úlohami bude riešenie nevyhovujúcej kvality miestnych komunikácií, rozšírenie existujúcich kruhových objazdov, riešenie križovatky Bratislavská – Drevárska a v neposlednom rade zvyšovanie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, čo v sebe zahŕňa chodníky a cyklo dopravu.

Už v novembri 2022 bude potrebné rokovať s príslušným dopravcom a presadiť urýchlenú úpravu grafikonu a zhustenia spojov verejnej dopravy na Cajlu, Polesie, do Pinelovej nemocnice.

Čo sa týka statickej dopravy a parkovania pre obyvateľov nášho mesta, bude nevyhnutné nastaviť nový systém parkovania vo všetkých častiach mesta. Zaviesť krátkodobé parkovacie miesta pred mestským úradom, aby si občania vedeli na úrade vybaviť svoje veci a nemuseli pol hodiny krúžiť, kým zaparkuje.

Leták k téme

Ostatné témy