Moje témy

Zachovanie tradícií a historického dedičstva

Pezinok je mesto vinohradníkov, vinárov, baníkov a keramikárov. Každá z uvedených činnosti má korene v dávnej minulosti a my sme povinní tieto tradície zachovať a odovzdať ďalším generáciám.

Zachovanie tradícií a historického dedičstva

Som nesmierne rád, že BSK financuje a podporuje činnosť Malokarpatského múzea. Mesto musí postupovať podobne a podporovať  Mestské múzeum.

Obe tieto inštitúcie mnoho rokov dokazujú, že majú nezastupiteľné miesto v našom meste. Ešte dôležitejšiu úlohu zohrávajú v živote ľudí, ktorí sa do Pezinka prisťahovali, alebo ktorí ho navštívili. Prostredníctvom výstav a expozícií spoznávajú históriu a  tradície nášho mesta.

Sme povinní tieto tradície a historické dedičstvo zachovávať a všetkých, ktorí majú o minulosť, prítomnosť a budúcnosť Pezinka záujem, vtiahnuť do spoločenského života bez ohľadu na to, či sa v Pezinku narodili, alebo sa sem prisťahovali. Len tak budú obyvatelia spokojní a právom pyšní na svoje mesto.

Leták k téme

Ostatné témy