Moje témy

Starostlivosť o seniorov a najohrozenejšie skupiny obyvateľov Pezinka

V súčasnosti mesto nie je dostatočne pripravené poskytovať starostlivosť seniorom a najohrozenejším skupinám obyvateľov.

Zároveň čelíme problémom, ktoré vyplývajú zo starnutia populácie. Čo najrýchlejšie bude potrebné pripraviť víziu, aké kroky musí Pezinok urobiť, aby sa mesto vedelo v budúcnosti postarať o seniorov. Súčasne musíme robiť kroky na podporu mladých rodín a uľahčiť im ich situáciu.

Preto je dôležité:

  • zvýšiť kapacity zariadení opatrovateľskej služby
  • vytvárať bezbariérové prostredie
  • zabezpečiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť
  • investovať do obnovy mestských materských škôl a základných škôl a zlepšiť pracovné podmienky ich zamestnancov.
  • zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych zariadení (dopravu) pre ohrozené skupiny

Leták k téme

Ostatné témy