Moje témy

Ochrana životného prostredia a znižovanie teploty v meste

Prírodné prostredie sa musíme snažiť zachovať i v mestách, na dedinách – len tak bude život a pôsobenie človeka možné po ďalšie desaťročia, len tak vytvoríme prírodnú a kultúrnu krajinu, ktorá má šancu prežiť – a my s ňou.

Ochrana životného prostredia

Za veľmi dôležité pokladám opatrenia na zníženie teploty v meste, na miestach, kde ľudia tradične a radi trávia svoj voľný čas. Sadenie stromov (nemám na mysli farebné kvetináče) a kríkov, redukcia betónových a asfaltových plôch, pribúdanie prírodných povrchov, vybudovanie vodných prvkov na verejných priestranstvách – to sú len niektoré opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom zvládnuť narastajúce teploty. Stromy sú najlepšia klimatizácia.

Pezinok, mesto položené na úpätí Malých Karpát, môže čerpať z darov krajiny a prírody. V súčasnosti čoraz vzácnejšie možnosti, ako sú dostatok kvalitných pôd, vodné zdroje, lesy a vinohrady, ohrozujú negatívne trendy a kroky. Je to najmä stavebná činnosť a rozvoj priemyslu tam, kde to nie je žiaduce. Pre rozvoj výstavby a výroby je potrebné určiť miesta, ktoré sú pre tieto činnosti vhodnejšie a súčasne nebudú spôsobovať úbytok, alebo ničenie vzácnych prvkov krajiny a prírody.

Zdravé životné prostredie v našom meste môžeme udržiavať i nasledujúcimi krokmi:

  • Znížiť uhlíkovú stopu mestského úradu a mestských podnikov
  • Zvýšiť počet vysadených stromov, kríkov a zelených plôch
  • Dôsledne separovať, zhodnocovať a recyklovať odpad
  • Odstráneniť vraky áut z mesta
  • Rozšíriť sieť cyklochodníkov
  • Podpora využívania mestskej hromadnej dopravy občanmi
  • V spolupráci s občanmi budovať „zelené“ parkoviská na sídliskách
  • Podpora verejných projektov výsadby viníc, ovocných sadov, komunitných záhrad, chovu včiel
  • Podpora farmárov a vinohradníkov

Leták k téme

Ostatné témy