Roman Macs 01

O mne

Mám 51 rokov a pochádzam z oblasti stredného Slovenska – Fiľakova. Počas štúdií na Právnickej fakulte v Bratislave sme sa s manželkou Riou rozhodli žiť Pezinku, kde sme vychovali dve skvelé dcéry a teraz sa spoločne tešíme z vnúčat.

Tento rok je to práve 30 rokov, čo spolu s vami, milí Pezinčania, žijem, pracujem, prežívam radosti aj starosti v našom Pezinku.

Aktívna rodina = aktívny život

Pri mojej akčnej rodine som si zvykol byť neustále zapojený v dianí v meste, a to nielen účasťou na podujatiach, ale neskôr aj aktívnym zapájaním sa do organizácií podujatí, ako sú celomestské oslavy Medzinárodného dňa detí alebo výstava v mestskom múzeu o pezinskom rodákovi Šlomovi Diamantovi.

Niektorí z vás ma poznáte z dlhoročného pôsobenia predsedu rodičovského združenia a Rady školy na ZŠ Jána Kupeckého. Jedno volebné obdobie som bol predsedom Mestskej školskej rady. Tri volebné obdobia som bol členom komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku a v aktuálnom volebnom období som poslancom Mestského zastupiteľstva za volebný obvod Cajla

Roman Macs 01

Kto som, a prečo som sa rozhodol kandidovať ?

Chcel by som vám pomáhať ako primátor mesta Pezinok…

Moja túžba pomáhať a byť užitočný ma viedla k zorganizovaniu charitatívnej zbierky pre desaťročnú Nikolku, vďaka ktorej sme jej mohli prispieť sumou takmer 4.000 EUR na zdravotnícke pomôcky.

Aj knihy pomáhajú… V roku 2016 som vydal reedíciu knihy Aristida Jamnického – Oprášené histórie, pričom sa z predaja tejto knihy prostredníctvom Štipendijného fondu podporia talentované deti zo sociálne znevýhodnených pomerov v malokarpatskom regióne.

Pezinok – vinohradnícke mesto

Verím, že keď sa opýtate akéhokoľvek Pezinčana, čo je pre jeho mesto typické, odpoveď bude jednoznačne VÍNO, vinice, vinohradníctvo.

Neviem, či vôbec poznám niekoho v meste, kto by nemal k vinohradníctvu blízko. Je to niečo, čo je rozhodne s Pezinkom späté a musí byť zachované, lebo tradícia a naša história je to, čo tu po nás ostane a môžeme byť na to hrdí.

Ako člen Rady Malokarpatskej vínnej cesty, som bol spoluzakladateľom slovenskej pobočky Ordo Equestris Vini Europae (EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav). Od roku 2020 pôsobím ako kancelár Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Zároveň som členom komisie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá pripravuje nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Je to cesta ako aktívne pomáhať vinohradníkom a vinárom, pre ktorých to je na jednej strane vášeň, no na druhej strane aj veľmi náročná práca.

Zmena k lepšiemu – navrátenie dávnej slávy

Je ľahké sa neustále sťažovať, ale keď sa chceme mať lepšie, musíme aj niečo pre to urobiť. A to ma viedlo k rozhodnutiu kandidovať ako nezávislý kandidát na post primátora mesta Pezinok. Chcem zastupovať vás všetkých, ktorí sa tiež už nemáte chuť prizerať, ako je naše mesto zanedbávané! Tých, ktorých už nebaví zakopávať na rozbitých chodníkoch, ničiť si autá na rozbitých cestách, zatvárať sa doma pred alergénmi z nepokosenej trávy a neudržiavaných porastov a hlavne tých, ktorí chcú mať na úrade opäť dvere OTVORENÉ!

Budem rád, keď sa Pezinčania budú opäť na seba usmievať a zhovárať sa, napríklad aj o novom ihrisku, o zveľadenom námestí, aktivitách pre rodiny, dôchodcov a iných pozitívnych témach.

Pezinok je úžasné miesto pre život, všetky krásne okamihy za posledných 30 rokov som so svojou rodinou prežil tu a je načase poctivou a svedomitou prácou dostať mesto tam kam patrí a vrátiť mu lesk dávnej slávy!

Prvých sedem tém, ktoré podľa mňa mesto Pezinok  a jeho obyvateľov najviac trápia, sú i návrhmi riešení opísané nižšie. Ostatné témy a návrh ich riešení budem pridávať postupne tak, aby ste sa s nimi mohli do októbrových volieb oboznámiť.

Úprimne verím, že Vám i mestu Pezinok dokážem ponúknuť riešenia a  v  spolupráci s Vami – obyvateľmi mesta, s novým mestským zastupiteľstvom, s občianskymi združeniami a športovými klubmi, dokážeme spoločne vrátiť do Pezinka radosť  a úsmev.

Na to všetko však bude nevyhnutná aj spolupráca s mestami a obcami malokarpatského regiónu, no najmä intenzívna spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom.

Pezinok je úžasné miesto pre život a ak dostanem Vašu dôveru, budem sa od prvých dní snažiť naplniť všetko, čo je tu uvedené.