Všetky články

Grinavský majer

Súčasný stav vinohradov, a nielen v okolí Pezinka, je zlý. Aj mesto môže aktívne prispieť k zvyšovaniu výmery vinohradov a ich údržby v pezinskom chotári, stačí si zobrať príklad z mesta Skalica.

Jednou z možností je spolupráca s BSK pri propagácií a podpore miestnych vinohradníkov a vinárov, a tak sa pričiniť, aby sa z Pezinka opäť stalo hlavné mesto vinohradníctva a vinárstva.

Prechádzky po vinohradoch sú obľúbenou činnosťou našich občanov, preto mesto musí pristúpiť k informačnej a vzdelávacej činnosti, aby nedochádzalo k nechceným stretom turistov a vinohradníkov, pre ktorých je ich vinohrad zdrojom obživy.

Súčasťou vinohradov a lesov nad nimi je aj divá zver, ktorá rozhodne do mesta nepatrí. Nestalo sa raz, že mamičky ratovali deti pred diviakmi na prechádzke… Udržiavané vinohrady, aktívny prístup poľovníkov a osveta v rámci prikrmovania zveri dokáže udržať zver vo svojom prostredí mimo mesta.

Okrem toho, že Pezinok je mesto vinohradníkov, vinárov, baníkov a keramikárov, je aj okresným mestom a prirodzeným centrom cestovného ruchu v regióne. Bohaté historické dedičstvo a zachované tradície dokážu pritiahnuť do mesta mnoho turistov a návštevníkov. Rodina Šimákovcov zrekonštruovala do nádhernej podoby zámok, ktorý je ďalším lákadlom pre turistický ruch. Významnú úlohu pri prezentácii historického dedičstva mesta Pezinok a malokarpatského regiónu zohrávajú Mestské a  Malokarpatské múzeum, a preto  je dôležité, aby mesto s nimi úzko spolupracovalo.

Mojou snahou bude pracovať na prepojení a vzájomnej komunikácii medzi ubytovacími zariadeniami, reštauračnými zariadeniami, vinármi, pezinským kultúrnym centrom a občianskymi združeniami, tak aby vzájomná spolupráca a prepojenie viedli ku prosperite cestovného ruchu Pezinka ako aj všetkých zúčastnených.

Zároveň je dôležitá aj komunikácia s okolitými mestami a obcami malokarpatského regiónu, ktorá povedie k spoločným projektom a získaniu dotácií na vybudovanie prosperujúceho regiónu. Prepojenie Pezinka s okolitými mestami a obcami zvýši potenciál pre cestovný ruch.

Ostatné témy